محصولات اصلی - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
خرید اینترنتی آموزش خیاطی

<div class="post_content"> <div class="bodys_content"> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);">با سپاس از انتخاب شما بايت کلاکت </span><a href="http://khayatfa.rozblog.com/" rel="nofollow">آموزش خياطي</a><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> خانم سيما عمراني توجه شما را به چند نکته جلب مي نمايم</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);">اول اينکه تمامي کلاکتها اورجينال بوده و در بسته بندي مناسب و ضد ضربه قرار گرفته اند و دوم اينکه</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);">کلاکتها پس از درخواست شما توسط مامور پست درب منزل تحويل داده مي شود لذا يادآور ميشوم که شما</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);">ميبايست از تعداد آنها و سالم بودنشان اطمينان حاصل کنيد سپس وجه آن را به مامور پست در قبال رسيد</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);">پرداخت نماييد</span></p> <hr style="width: 100%; height: 2px;" /><hr style="width: 100%; height: 2px;" /> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: x-large;">عنوان کلاکت : آموزش خياطي خانم سيما عمراني </span></strong></span></p> <hr style="width: 100%; height: 2px;" /><hr style="width: 100%; height: 2px;" /> <p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><span style="font-size: large;">تعداد dvdکلاکت : 4 عدد dvd اورجينال </span></strong></span></p> <hr style="width: 100%; height: 2px;" /><hr style="width: 100%; height: 2px;" /> <p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><span style="font-size: large;">کيفيت پخش : full hd</span></strong></span></p> <hr style="width: 100%; height: 2px;" /><hr style="width: 100%; height: 2px;" /> <p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><span style="font-size: large;">قابل اجرا : بر روي کامپيوتر ، ويديو سي دي ، گيرنده هاي ديجيتال در صورت کپي کلاکت بر روي مموري يا فلاش</span></strong></span></p> <hr style="width: 100%; height: 2px;" /><hr style="width: 100%; height: 2px;" /> <p><img src="http://s5.picofile.com/file/8157122092/Rosrtetta_Stone_Engwefdlish_American_a.jpg" /></p> <hr style="width: 100%; height: 2px;" /><hr style="width: 100%; height: 2px;" /> <p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: large;">آنچه به شما آموزش داده خواهد شد</span></span></p> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش 1 : شامل 15 جلسه آموزش خياطي </span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><br /> آشنايي با مقدمه خياطي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">وسايل آشپزخانه ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دوخت جاحوله اي ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> دوخت پيش بند ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دوخت جانوني ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> دستکش آشپزخانه ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">چادر نماز ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">چادر ملي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دامن سرخپوستي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">کوچک کردن لباس ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> بلوز راحتي يا گوشه والن دار ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دوخت زيپ مخفي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دوخت پايين دامن ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">طريق دوخت سرويس آشپزخانه ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">کت کوتاه با آستين کيمونو</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>2 : شامل 12 جلسه آموزش خياطي</span><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">کيف نوزاد ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">شنل نوزاد کلوش ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> دوخت شنل ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">قنداق فرنگي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">کيسه خواب ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">جالباسي نوزاد ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">جاجورابي نوزاد ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> لباس نوزاد با زيرپوش ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دوخت جيب رو ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آستين کلوش و پاکتي و دمپا ،تبديل الگوي اوليه به سارافون و لباس گوشه دار،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> برش زيرسينه يا يقه چپ و راستي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">شنل چوپاني ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">نکات سه جاف مخفي</span></p> <p><br /><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>3: شامل 12 جلسه آموزش خياطي</span></span><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">چادر نماز آستين دار ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">کيسه سبزي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">روي قوري ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> دستمال سبد نان با گلبرگ ،دستگيره فر ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دستگيره يخچال ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">يقه آرشال جدا با دکمه به پالتو وصل مي شود ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دامن لنگي ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آستين دو تکه کتي ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> دامن حلزوني والن سرخود ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> شوميزه زنانه ،پيراهن مردانهآستين مردانه مچي و بليطي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">يقه مردانه پايه سرخود ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> يقه مردانه پايه جدا ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آستين کلوش سرخود</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><br /> </span></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(204, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>4 : شامل 14 جلسه آموزش خياطي</span></span></span><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">الگوي پايه شلوار ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">برش شلوار ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> اندازه گيري شلوار با ران مناسب ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">پشت شلوار ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> نکات ايراد شلوار افراد چاق با شکم برجسته ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">روش دوخت شلوار ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">زيپ ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آنفوز شور ( مربوط به اندازه گيري فاق شلوار ) ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">شلوار بارداري ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> دامن ترک اريب يقه حلزوني ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آستين براي افراد چاق ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">شيب آستين ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">کلاه نوزاد ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">الگو و برش و دوخت پالتو ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دامن ترک ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> دامن ماهي</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>5 : شامل 12 جلسه آموزش خياطي</span></span><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دامن نيلوفري گوده دار ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دامن کلوش بدون قرينه ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">زيپ مخفي کمر ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دامن شلواري ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">تونيک آبشاري ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آستين کيمونو ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">برش و دوخت نوار دوزي آستين رگلان ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">يقه ول پيلي دار برش دار از اريب ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">پيراهن چپ و راستي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دوخت گره اي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">گل تزئيني</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <br />  </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش </span></span> 6: شامل 7 جلسه آموزش خياطي</span><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">الگوي رو و پشت شلوار ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">پيراهن بالاتنه کوتاه ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> نکات خياطي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دوخت سه جاف و بندينک جلو بسته ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> بلوز يقه دراپه ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> سه جاف سه دکمه ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آستين لاله اي لبه گشاد</span></p> <p> </p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>7 : شامل 11 جلسه آموزش خياطي</span></span><br /> <br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">اندازه گيري دامن ساده ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دوخت دامن ساده و کمري سه جاف زيپ مخفي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دامن چاک ساده ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دامن چاک پيلي دار ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> زيپ معمولي ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> تشخيص رنگ دهي پارچه ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">نکات دوخت کمري جد ا، مقنعه چانه دار سرخود بند دار ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">مقنعه زير شال ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">شال و مقنعه ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دامن پيله راسته ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> دامن پيله اريب ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">يقه زير مانتو ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">اندازه گيري بالاتنه</span></p> <p> </p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>8 : شامل 10 جلسه آموزش خياطي</span></span><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">اندازه گيري آستين ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> تبديل بالاتنه به بلوز ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> تغيير الگوي آستين براي بازوي چاق ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">سه جاف انواع يقه ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">روش دوخت آستين ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">اپل گذاري ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> شنل براي لباس عروس دکلته ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">شنل براي زمستان ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">يقه کرواتي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">يقه اسپرت ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> دوخت يقه گرد چين خورده ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> انتقال پنس ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">جيب مانتو ( کراس ) ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">لباس هايي که برش نداره ولي پايين آن لول بخوره</span></p> <p> </p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>9 : شامل 12 جلسه آموزش خياطي</span><br /> دامن عصايي با روش مغزي دوزي ، دامنه ? دامنه با آستر و بدون آستر ، سه جاف يقه و حلقه سارافون بدون درز ،جيب داخل درز پهلو براي مانتو و دامن ، مدل گره اي روي سينه ، چادرملي ، مانتو آزاد و کلوش و گوشه دار ، مقنعه آستين دار</span></p> <p> </p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>10 : شامل 12 جلسه آموزش خياطي</span></span><br /> آستين دو تکه کتي ، سه جاف سه دکمه ساده با يقه انگليسي و شکاري ، دراپه تاکمر با تاپ ، جادکمه اي پارچه اي ، يقه آرشال سرخود ، يقه آمريکايي ، چادرساده ، چادرمشکي ، يقه انگليسي سرخود ، دوخت يقه انگليسي و آرشال ، يقه انگليسي سه جاف سرخود ، شلوار دمپا گشاد ، بلوز چپ و راست برش دار زيرسينه ، يقه انگليس دوتيکه</span></p> <p> </p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>11 : شامل 10 جلسه آموزش خياطي</span><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">کت کوتاه آستين کيمونو ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">اشکالات اندامي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">پارچه هاي توري بافت ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دوخت و برش ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> گيپور (برش) حجيم ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> چادر فارسي (جاي دست دارد) ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> دامن کلوش برش دار ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> دامن هايي که ? طرف قرينه نيست ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> يقه حلزوني سرخود ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> سوي شرت کلاه سرخود ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> دامن آزاد مدل دار ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> شلوار لاله اي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دامن مجلسي چروک براي لباس عروس</span></p> <p> </p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>12 :</span></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">شامل 10 جلسه آموزش خياطي</span></span></span></span></span><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با ابزار خياطي ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش الگوي دامن پايه ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دوخت پنس و زيپ ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت دامن پشت باز و زيپ مخفي ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش کمرجدا و سه جاف دامن ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش آستري کشي دامن ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دوخت دامن فون ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دامن جناقي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دامن دراپه ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دوخت شلوار دراپه ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دامن جيب دار ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دوخت سارافون با يقه دراپه ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت پوشش روي لباس</span></p> <p> </p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 255, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش </span></span>13</span></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 255, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: large;">شامل : 10 جلسه آموزش خياطي</span></span></span> <br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت جليقه دو لايه ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت دامن ترک ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش مقنعه ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش روسري لبناني ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت شلوار عثماني ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش الگو شلوار ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت شلوار ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دوخت لباس زنانه ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش مقنعه جذب زير شال</span></p> <p> </p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش </span></span>  <span style="font-size: large;">14</span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: large;">شامل 10 جلسه آموزش خياطي</span></span></span><br /> <br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش الگوي اوليه بالا تنه ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش الگوي اوليه بالا تنه ( قسمت پشت)، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش الگوي بالا تنه (ايرادهاي اندامي) ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش اندازه گيري و الگوي آستين ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش کنترل حلقه آستين ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت نقاب روسري ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش لباس جلو گره اي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش الگوي آستين کلوش سرخود ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت سارافون آزاد ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دوخت لباس يقه گره اي ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دوخت پرده آشپزخانه</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><br /> </span></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span></span></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">15شامل 10 جلسه آموزش خياطي</span></span></span></span></span>:<br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت آستين کيمونو و آموزش يقه دراپه ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش پرده والان نيم دراپه ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">سوالات بينندگان درباره قسمت هاي مختلف ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش بلوز آستين سرخود ، آموزش بلوز يقه کرواتي سرخود ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دامن برش دار ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش سارافون مدل رومي ( با پارچه هاي کشي ) ، آموزش چند نکته درباره انواع دوخت ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش يک مدل مانتو ( با پارچه نخي ) ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش بلوز يا مانتو يا تونيک غيرمتقارن ، آموزش دامن فانتزي ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش گره در روي کمر ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش مانتو چپ و راستي يقه دراپه ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش روپوش والان دار</span></p> <p><br /><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><br /> </span></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>16 : شامل ?0 جلسه آموزش خياطي</span></span></span><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت مانتو آستين کيمونو شال دار (طرح تابستان) ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت دامن فانتزي ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش مانتو فانتزي پهلودراپه ( مانتونخي) ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش آستين جمع شده ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش شلوار رکاب دار ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش روپوش مدرسه يا فرم اداري ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش آستين گره اي (لباس کشي) ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش مانتو يقه کرواتي فانتزي </span></p> <p> </p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>17 : شامل 7 جلسه آموزش خياطي</span><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت مانتو عبايي ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دوخت مانتو يقه آرشال سر خود ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت لباس ثريايي ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش خياطي و دوخت پيراهن بارداري </span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش </span></span>کلاکت 18 : شامل 7 جلسه آموزش خياطي</span></span></span><br /> آموزش دوخت دامن فانتزي برش دار ، دوخت مانتو يقه دراپه بدون دکمه ، آموزش آستين کت دکمه دار ، آموزش تونيک ، کت کوتاه روي لباس (پارچه تريکو ) دوره يقه ( پارچه لمه ) ، آموزش دامن فانتزي بلند براي طرح لباس مجلسي ( پارچه کشي )</span></p> <p> </p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 204, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>19 : شامل 4 جلسه آموزش خياطي</span></span><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت شنل با کلاه ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دوخت دامن برش دار با پارچه لي</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><br /> </span></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>20 : شامل 5 جلسه آموزش خياطي</span></span><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش پليسه راسته ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دامن شلواري بدون پيله و با پيله ، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت دامن جيب دار ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دوخت يقه</span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 51, 204);"><span style="font-size: large;">بخش  </span></span>21 : شامل 8 جلسه آموزش خياطي</span></span><br /> </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش يقه بلوز ، آشنايي با جليقه زنانه ، آشنايي با آستين دو تکه ،</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> آموزش دامن پليسه اريب، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت انواع شلوار، </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آشنايي با </span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش دوخت انواع ترک ها</span></p> <hr style="width: 100%; height: 2px;" /><hr style="width: 100%; height: 2px;" /&


ارسال شده در تاریخ : جمعه 14 مهر 1396 - 7:10 توسط : asli2
آخرین مطالب :

خرید اینترنتی آموزش بافتنی جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش دروس هفتم جمعه 14 مهر 1396
خرید آموزش بافتنی جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش دروس ششم جمعه 14 مهر 1396
آموزش بافتنی جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش دروس پنجم دبستان جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش دروس چهارم دبستان جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش دروس سوم دبستان جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش دروس دوم دبستان جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش دروس اول دبستان جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش تعمیرات لپ تاپ جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش چرم دوزی جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش تعمیرات خودرو جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش تاسیس آتلیه عکاسی جمعه 14 مهر 1396

مطالب تصادفی :
خرید اینترنتی آموزش تاسیس آتلیه عکاسی جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش دروس ششم جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش دروس هفتم جمعه 14 مهر 1396
خرید آموزش دروس چهارم دبستان جمعه 14 مهر 1396
خرید آموزش بافتنی جمعه 14 مهر 1396
آموزش دروس سوم دبستان جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش تعمیرات خودرو جمعه 14 مهر 1396
آموزش دروس هفتم جمعه 14 مهر 1396
خرید آموزش چرم دوزی جمعه 14 مهر 1396
آموزش بافتنی جمعه 14 مهر 1396
آموزش دروس دوم دبستان جمعه 14 مهر 1396
خرید آموزش خیاطی جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش دروس دوم دبستان جمعه 14 مهر 1396
خرید آموزش تعمیرات لپ تاپ جمعه 14 مهر 1396
خرید اینترنتی آموزش چرم دوزی جمعه 14 مهر 1396
خوش آمدید به سایت_محصولات اصلی